back _

 

 

 

 

..

...

.......

...........

...

.........................BATPLAG je pripomocek s stozcasto obliko, ki je anatomsko ustrezno oblikovan in se uporablja predvsem kot anusni insertum. Pri dnu se nekoliko razsiri, da bi ne uhajal iz odprtine, in da bi ne bilo potrebno klicati hitre pomoci. Na sredinskem delu se naokrog-in-okrog nekoliko navzven ukrivi, da se lahko prijetno vmesti in varno zagozdi. Za razliko od medicinskega analnega cepa (mi mu bomo vseskozi rekli kar batplag), ki nima ukrivljenih linij na sredinskem delu in se predvsem uporablja kot zadrzalec blata, ki preprecuje inkontinenco, se batplag, ki se mu bomo posvetili, razlikuje predvsem po namenskosti, estetskih u?inkih, tehnoloskih navezavah in nasploh po ideoloških nastavkih. ......................... BATPLAG je v svoji univerzalno-govoreci-angleski-razlicici (buttplug) nekoliko ne/posreceno ime, ki (lahko) vzbudi rahlo ne-ugodje ali ne-lagodje, ker zveni prevec tehnicno, rahlo 'medicinsko', neosebno, nima posebnega imena, ki bi se priljubil uporabniku/ci (kot npr. dildo), temvec je 'izvrzen' kot preostanek necesa, kar po svojem atri-butt-u pripada zadnjici oz. zadnjicni odprtini, ki v nezavedni fantazmi nekega subjekta lahko vzbudi neskoncno privlacnost k "mracnini ni-cesa", samo-izbrisa, potopljenosti v neskoncno prabit kozmicne crne luknje, kot zelja po inverzni neskoncnosti bitja, ki skozi neskoncno temo uzre na drugi strani luc, ali pa v subjektu vzbudi neskoncen odpor, kot protest, ki ne zeli nic vedeti o svoji zadnjicni odprtini, ki jo striktno namensko in funkcionalno, skrajno utilitaristicno uporablja, tako rekoc po svojem defaultu, kot organsko dolocen iz-mecek blata, preostanka organske predelave hrane, ki jo je potrebno skrajno hitro in brez-madezno izlociti iz telesnega sistema, in se simbolno cimprej preleviti v ne-analno virtualno entiteto simbolnega karakterja, ki z drekom in ritjo oz. anusom nima nikakrsnega opravka. Anus postane najvecji 'drzavni sovraznik', kajti razbija koncept in pojem simbolne funkcije, mandata, ki ga subjekt prevzame nase in se mu pokori, torej anus kot organski preostanek ne-simbolne izvrzenosti v jasnino eksistencialne biti, ki je neznosna. ........... BATPLAG je tu pripomocek, ki 'zapre' vrzel v univerzumu - je njegov fizicni reprezent, tako vrzeli, kot samega zaprtja. Je pravzaprav zgolj po tem, skrivni in pravzaprav najvecji 'prijatelj' oz. podpornik drzave, ki ne samo, da na skrajno ne-simbolen nacin, zapolnjuje manko Simbolnega, temvec ga na skrajno 'simbolen' nacin opominja in zarezuje v substanco biti, s permanentnim 'krpanjem' analne votline, ki je substratum vsakokratne substance bivanja. Subjekt, ki na Simbolnem ostaja cist in neomadezevan, prek crke zakona, kot cisti duh besede, kot cista ne-analna entiteta, se ravno prek batplaga 'pozunanji', izvrze kot taisti preostanek simbolnega, njegov izvrzek/izmecek, ki ga od zunaj-znotraj zapolnjuje, 'krpa' vrzel v simbolnem univerzumu (manku hipoteticne polnine biti, ki jo krpa na Simbolnem in prek Simbolnega), na skrajno organski nacin, kot creatio ex-anum, kot cista kozmogonija pra-pocela primordialne...................................

--- BATPLAG ______________(S1:E1)----

avtorji ..................,....................................... teorija .............. praksa _

-------- ------

---------

 

-

-

------

------

 

--

-----

-

-

----

-

 

----------

-

-

-

----------