back _ ....... .. .. .. ...........

 

 

..

..........

.........................BATPLAG je pripomocek s stozcasto obliko, ki je anatomsko ustrezno oblikovan in se uporablja predvsem kot anusni insertum. Pri dnu se nekoliko razsiri, da bi ne uhajal iz odprtine, in da bi ne bilo potrebno klicati hitre pomoci. Na sredinskem delu se naokrog-in-okrog nekoliko navzven ukrivi, da se lahko prijetno vmesti in varno zagozdi. Za razliko od medicinskega analnega cepa (mi mu bomo vseskozi rekli kar batplag), ki nima ukrivljenih linij na sredinskem delu in se predvsem uporablja kot zadrzalec blata, ki preprecuje inkontinenco, se batplag, ki se mu bomo posvetili, razlikuje predvsem po namenskosti, estetskih u?inkih, tehnoloskih navezavah in nasploh po ideoloških nastavkih. ..................... BATPLAG je v svoji univerzalno-govoreci-angleski-razlicici (buttplug) nekoliko ne/posreceno ime, ki (lahko) vzbudi rahlo ne-ugodje ali ne-lagodje, ker zveni prevec tehnicno, rahlo 'medicinsko', neosebno, nima posebnega imena, ki bi se priljubil uporabniku/ci (kot npr. dildo), temvec je 'izvrzen' kot preostanek necesa, kar po svojem atri-butt-u pripada zadnjici oz. zadnjicni odprtini, ki v nezavedni fantazmi nekega subjekta lahko vzbudi neskoncno privlacnost k "mracnini ni-cesa", samo-izbrisa, potopljenosti v neskoncno prabit kozmicne crne luknje, kot zelja po inverzni neskoncnosti bitja, ki skozi neskoncno temo uzre na drugi strani luc, ali pa v subjektu vzbudi neskoncen odpor, kot protest, ki ne zeli nic vedeti o svoji zadnjicni odprtini, ki jo striktno namensko in funkcionalno, skrajno utilitaristicno uporablja, tako rekoc po svojem defaultu, kot organsko dolocen iz-mecek blata, preostanka organske predelave hrane, ki jo je potrebno skrajno hitro in brez-madezno izlociti iz telesnega sistema, in se simbolno cimprej preleviti v ne-analno virtualno entiteto simbolnega karakterja, ki z drekom in ritjo oz. anusom nima nikakrsnega opravka. Anus postane najvecji 'drzavni sovraznik', kajti razbija koncept in pojem simbolne funkcije, mandata, ki ga subjekt prevzame nase in se mu pokori, torej anus kot organski preostanek ne-simbolne izvrzenosti v jasnino eksistencialne biti, ki je neznosna. ........... BATPLAG je tu pripomocek, ki 'zapre' vrzel v univerzumu - je njegov fizicni reprezent, tako vrzeli, kot samega zaprtja. Je pravzaprav zgolj po tem, skrivni in pravzaprav najvecji 'prijatelj' oz. podpornik drzave, ki ne samo, da na skrajno ne-simbolen nacin, zapolnjuje manko Simbolnega, temvec ga na skrajno 'simbolen' nacin opominja in zarezuje v substanco biti, s permanentnim 'krpanjem' analne votline, ki je substratum vsakokratne substance bivanja. Subjekt, ki na Simbolnem ostaja cist in neomadezevan, prek crke zakona, kot cisti duh besede, kot cista ne-analna entiteta, se ravno prek batplaga 'pozunanji', izvrze kot taisti preostanek simbolnega, njegov izvrzek/izmecek, ki ga od zunaj-znotraj zapolnjuje, 'krpa' vrzel v simbolnem univerzumu (manku hipoteticne polnine biti, ki jo krpa na Simbolnem in prek Simbolnega), na skrajno organski nacin, kot creatio ex-anum, kot cista kozmogonija pra-pocela primordialne................................

 

BATPLAG ______________(S1:E1)----

_

__ _

_ ________________ __

_ ___

___ __ __

-_____--

-

-______

____ _ _ _

--

-

---

---------

 

-

-

------

------

 

--

-----

-

-

----

-

 

----------

-

-

-

----------

 

 

 

............

BATPLAG ali OBJEKT MALI A(PH)kot OBJEKT ANALNE ŽELJE SIMBOLNEGA

ZGODOVINA BATPLAGA
Kdaj se pojavi in v kaki obliki.
Ko govorimo o batplagu, govorimo predvsem o analnem uzitku. Tovrstni uzitek je privilegirano 'boleca', nevralgicna tocka subjektove fantazme - je tocka destabilizacije sprejetega normativa t.i. heteroseksualnosti, predstavlja odmik od zacrtane poti oz. njen ponovno najdeni in odkriti avtenticni povratek k Enemu - univerzalnosti ritne luknje. Univerzalnost in unifikacija oz. skupni imenovalec vsakokratne partikularne subjektivnosti v njenem organskem substratu, ni nic drugega kot univerzalnost Tistega, ki vsakokratno rit 'poenoti' v /skozi Eno, poimenovano kot supak. Batplag kot artefakt, ki 'krpa' brezno zelje v najintimnejsem zavrzenega sebstva, ki se se ne ve, a se vnazaj (lahko) ove.
Batplag je kot pripomocek s stozcasto obliko, anatomsko ustrezno oblikovan in se uporablja predvsem kot anusni insertum. Pri dnu se nekoliko razsiri, da bi ne uhajal iz odprtine, in da bi ne bilo potrebno klicati hitre pomoci. Na sredinskem delu se naokrog-in-okrog nekoliko navzven ukrivi, da se lahko prijetno vmesti in varno zagozdi. Za razliko od medicinskega analnega cepa (mi mu bomo vseskozi rekli kar batplag), ki nima ukrivljenih linij na sredinskem delu in se predvsem uporablja kot zadrzalec blata, ki preprecuje inkontinenco, se batplag, ki se mu bomo posvetili, razlikuje predvsem po namenskosti, estetskih ucinkih, tehnoloskih navezavah in nasploh po ideoloskih nastavkih.
Pojav batplaga verjetno sega v najstarejše case, odkar je formula "kakor zunaj tako znotraj" dojeta kot medsebojni podporni clen, ki v polozaju kakanja, medtem ko drek krci svojo pot iz riti, vidi kakec kot element, ki ne samo, da leze ven, ampak kot element, ki se vraca nazaj od koder je prisel. Obojestranska logika tako-ven-lezenja kot tako-znotraj-vpotegnjenja (tisto od koder nekaj prihaja, se vraca nazaj oz. se lahko vrne od koder je prišlo) porojeva misel, ki v svoji osnovi že anticipira artefakt (batplag ), ki bo iz/vrseval to funkcijo. Zgodovinsko so meje zabrisljive kar se tice samega arhiviranja, kdaj natancno se batplag zacne historicno pojavljati (predpostavimo lahko, da se nasploh, fascinans z ritjo, zacne pojavljati ze od samih zacetkov casa), vseeno pa obstajajo indici, da je "operacija batplag" ze v starih civilizacijah, obstajala v taksni ali drugacni ideoloski obliki, primerna tistemu casu. Domnevno naj bi ze sumerci iz Mezopotamije (3740 BC) poimenovali kamen, v katerega so vgravirali dolocene vsebine, kot "ur-hal" ali "tisto, kar zapre luknjo v univerzumu" (ang. that which blocks the hole in the universe).
Vsi clani elitnega razreda naj bi si ob doloceno zahtevanem momentu, porinili glineno-strjeni-artefakt v rektum, z namenom, da bi se na ta nacin ne prebudila jeza Anu-ja iz globin Praznine. Potemtakem lahko sklepamo, da je prvoten batplag po vsej verjetnosti bil narejen najpoprej iz gline, rocno oblikovan in enostavno posušen na soncu. Taksen batplag naj bi celo bil okrasen z dragimi kamni, glede na specificno slovesnost. In se dandanes, tako pravijo zgodbe, batplag iz tistega casa naplavi reka, kjer si v znak spomina in casti na stare case, domacini zatlacijo glineni batplag v rit, ali pa ga zatlacijo svojim bliznjim prijateljem oz. sosedom.
Potem so tu se stari egip?ani, ki so v svojem poeticno-metafizicnem kodu, poimenovali ritno luknjo, nic drugace, kot "horusovo oko" (ang. the eye of Horus). Oko Horusa (ceravno je ze 'slepo') je bilo potrebno vsaj enkrat na dan 'oslepiti' s pomocjo "ka-baramu" pripomocka oz. takratnega batplaga. Ce se "oko ne oslepi" grozi groznja, da sonce nikoli ne bo zaslo, kar lahko povzroci, da svet izgori v plamenih.
Uporaba batplaga je bila rezervirana za srednji in visji sloj takratne druzbe (do 3320 BC). Egipcanski kralj Tutankhamon naj bi celo zapovedal, da je nosnja in uporaba batplaga obvezna za vse egipcane, to pa naj bi bilo tudi obdobje, ko gre takratna dinastija pocasi v izumrtje. Tutankhamonov vzdevek naj bi celo bil "kralj Tut ritna kurba" (ang. king Tut the butt slut).
V preskoku nekaj stoletij in v casu nasega stetja (AD) bomo naredili kratek ekskurz v srednji vek. Srednji vek poznamo, predvsem v religioznem kontekstu (inkvizicija itd.) kot obdobje v katerem so uporabljali mucilne naprave. Strukturno sadisticni moment v najsirsem (brutalnem) fantazmatskem zamahu in najstrozjem matematicnem smislu se tu izvede prek aplikacije najbolj obskurnih mucilnih naprav oz. mehanizmov, ki so sluzila za mucenje nevernikov, odpadnikov, carovnic in drugih izobcenih skupin, ki se niso podrejale prisili verskega sistema in splosnega duha sprejemljivih resnic in praks v tistem casu.
V tehnicno zahtevnejši obliki, ki ga lahko danes najdemo v prodaji (ang. asslock), je razlicica batplaga modelirana na podlagi srednjeveske "mucilne hruske" (ang. the pear of anguish), bolikovan po modelu hruske, ki se razpre, ko je ze enkrat insertirana v eno izmed oprtin (oralna, vaginalna, analna). Potrebno je dodati, da doloceni premisleki in raziskovanje na tem polju izpostavljajo informacijo, da so t.i. mucilne naprave, med njimi tudi "pear of anguish" oz. "asslock" v moderni razlicici vnazaj skonstuirane (vsaj dolo?eno stevilo njih) kot mitske, oz. postavljene v zgodnejsi cas, ceravno naj bi se pojavile sele kasneje, nekje med 17 in 19. st., pri cemer niso nujno bile sploh uporabljene kot mucilne naprave, temvec za neke druge, medicinske ali kakrsnekoli že namene. Zanimivo je le to, da so nekatere izmed mucilnih naprav pravzaprav (vsaj po nekaterih teorijah) kasnejše iznajdbe, v razmislek tistim, ki zelijo vedeti ali raziskati kaj vec o celotni stvari.
In ce se prestavimo v 19.st., se med letom 1893 - 1940 zacne prodajati "rektalni dilator" (ang. rectal dilator), ki ga je leta 1892 patentiral Dr. Frank E. Young.
Serija batplagov razlicnih velikosti naj bi sluzila odpravi konstipacije/zaprtja ali pri zdravljenju hemeroidov. Pocasi in sukcesivno naj bi si od najmanjsega do najvecjega batplaga uporabnik insertiral batplag v ritno odprtino, z namenom spostitve in razsiritve rektuma. Uporaba izdelka naj bi celo sluzila, med drugimi promocijskimi vsebinami, tudi pri zdravljenju norosti. Kasneje se se pojavijo nekatere podobne razlicice (Recto Rotor itd.). Nekje od leta 1960 naprej, pa se pocasi in regularno pojavljajo neštete razlicice batplagov po sex-shopih.

Batplag kot ranljivi element partikularnega subjekta/skupine/družbe/države – a rant.
Batplag ni zgolj eroticno-seksualen artefakt, pripomocek za vzdrazenje analne sluznice, namenjen analnemu uzitku. Batplag reprezentira ranljivi element vseh slojev druzbe, v njeni najranljivejsi 'analni' tocki, v njenem zametovanem, pozabljenem, zavrzenem, indiferentnem do drugosti-ranljivejsega od mene-tebe, ranljivejsem-v-drugem, ki ostaja drugi, v neprivilegirani poziciji zasebstva, ki je nicesno, predvsem iz gledisca privilegiranega & zadrtega zasebstva, ki je zase, bolj kot za drugega, razen za drugega, ki je drugi, ki sluzi njemu/njej samem. Razlikovanje, ki je razlikovanje v drugem, njegove ali njene riti, je razlikovanje v in skoz 'nevidni batplag' simbolne vmestitve znotraj druzbenega tkiva. Privilegirani polozaj 'burzoazne' mentalitete nosi v svoji riti "zlati batplag", po katerem se med seboj spozna(va)jo, kot nosilci vodilnih polozajev, kot 'aristokrati', ki kakajo v zlato wc skoljko; status zahteva, vzpostavi in priklice doloceno zasebstvo subjektovega dojema, ki je v razliki do drugega, ki mu je 'nevidni batplag' sistemsko vmescen, narejen iz najcenejsih materialov, po moznosti je to kakšna drevesna korenina, nek ne-estetski priblizek vsem tehnicno naprednejsim in estetsko oblikovanim 'visjeslojnim' batplagom, namenjen razredu gospodarjev (danes so to predvsem gospodarski podjetniki, v duhu najcistejšega kapitalizma in druzbene moci, skupaj z vsemi ostalimi oligarhi in aristokrati sistema, ter pohlevnimi in usluznimi sistemsko naravnanimi sluzabniki sistemsko usmerjenih gospodarjev politicno-druzbenega sistema), ki veliki masi, masi drugih, najbolj razsirjenem sloju prebivalstva, modernim sužnjem sistema, porivajo v rit nespoliran, ne-estetski, grob in abraziven artefakt, ki je ravno nevidni mucilni artefakt modernega casa, ki vsakokratnemu subjektu, podvrzenemu hlapcu povzroca ne samo zaprtje in hemeroide, temvec drisko ter dilacijo rektuma, ki permanentno krvavi. Vzgoja, izobrazba, kultura in duh naroda, s trdno in jekleno palico udarja in bica subjekta v imenu svobode in napredka. Za narod naj bo drevesna korenina, suha, brez lubrikanta, masa, ki ne pozna in ne studira Kanta (ceravno njegovo poznavanje ni pogoj moralnosti), temvec le sledi napotkom svojih gospodarjev, perverzno-nalubriciranih, zlatih supkov sistema.
 
Pomen batplaga v smislu ranljivih skupin 
Batplag je simbol in sinonim razlicnih družbeno spolnih manjsin, ne le po tem, da so manjsine 'manjse' po svoji manjsini zaradi nekega manka, ki ga ne-manjsina ima/poseduje/ga utelesa, temvec zato, ker manjsine spominjajo/opozarjajo/nakazujejo/so trun v ocesu prevladujoce vecine, ze zaradi svojega obstoja v svoji lastni dolocujocnosti ne-vecinske zapopadljivosti lastne imaginarno-simbolne identitete. Ritna luknja, ki jo batplag zapolnjuje, je ravno ritna luknja vsakokratnega subjekta, tako vecinskega kot manjsinskega, in ta enakost ritne luknjicavosti/strukturnega manka/realnega manka subjektovega obstoja, rojenega kot spolno bitje, ta realni manko, skupaj s simbolnim mankom, ki ga je potrebno zapolniti z zgodbami, ki se subjektu (za)povedujejo/govorijo/dajejo napotke/ponujajo in prodajajo (aluzija na realni in simbolni manko ala Lacan), se ravno, in se najbolj kažejo prek manjsinskih skupin/kolektivov, katerih zgodbe niso sanktificirane/kodificirane, s strani ideoloske vecine, temvec so prezrte in neresno dojete/sprejete, zatorej so te manjsinske skupine (nastej katere....) emblematicen primerek marginaliziranih zgodb in iskanja samo-identite. Ceravno so ritne luknje enake, so zgodbe okoli njih drugacne. Razcep med ritno luknjo in zgodbo subjekta, je razcep strukturnega manka subjekta, ki zeli pac vedeti, ali pa je celo sámo védenje nekaj kar se ne more individualno posedovati in zahteva vpis v univerzalni diskurz, ki pa ravno tako ostaja manjkav in obenem odpira prostor manjkavosti, ki skusa najti svoj glas v nepredusni gmoti neskoncnih zgodb o lastnem sebstvu, ki ga narekuje nek drugi neke dolocene ideologije. Ideološki sistem, katerega geslo je: delajmo ne le za svojo rit, temvec tudi za rit drugega, saj je druga rit tudi nasa, ker drugi vidi tudi našo rit kot drugega. Vsakokratna rit je druga za drugega, torej ni ona sama zase in zgolj zaradi sebe, ?eravno je ona sama, ravno taisti drugi drugega.
Vloga umetnika je tu v priklicevanju in ustvarjanju reza, ki je on sam, kot ta poslednji izvrzek/izmecek/presezek sistema, kot kulturni samo-izvržek samega sistema, ki se v umetniku izvrze v lastno izvrzenost, ki se na 'mikro' nivoju perverzno zapopaduje kot svoja lastna, inherentna perverzija lastne nicevosti in praznine abstraktnega absolutuma, na katerem utemeljuje svoje ideološke predikate, in delo umetnika je v tem, da spominja družbo oz. da druzba, ali bolje univerzalni duh crke in zakona, spominja samega sebe, skoz partikularno izvrženo-rito(v)sebnost, da v svoji osnovi in dolocujo?nosti pociva na substratu dotakljivosti danke/resnice organsko-analnega, ki vra?a nazaj vprašanje in preizprasuje abstraktno univerzalnost o njenem virtualno-simbolnem statusu absolutne nicevosti v kateri je utemeljena in pre/biva kot zakon resnice, da se torej umetnik kot inverzni inzenir in prevratnik resnice, kot neustrasni filozof in mentalni impregnator, skrajno sooca s fakticiteto eksistencialno-vpetega guzoslovja v okvirih dane simbolne realnosti, ki posega in parazitira in obvladuje organskost in jo venomer raz-telesa.
Batplag je simbol univerzalnosti subjekta, najpoprej skozi partikularnost, skozi fakticiteto analnosti eksistence, manjkavosti biti, skozi arte-faktum analnega cepa (in ne faktum uma po Kantu), ki krpa vrzel v univerzumu simbolne nicnosti, in jo hkrati opominja, da je vrzel nezapolnjiva.
Batplag kot analno-pluzni artefakt univerzalnosti rito-logosa, vendar ne kot antipod cistemu raz/umu, temvec ravno kot baza taistemu, kot podlaga za cisto misel, seje svojo 'misel-plag' v partikularno-analnem vsakokratnega supka, ki se rojeva v univerzalnem vecno postajajo?ega sebstva.
Batplag je 'jezik'/'govorica' analne partikularnosti, in obenem skrita vrzel nezapolnjive univerzalnosti, je njena kljucna substanca in preostanek, ki pa vseeno 'spregovarja' in bo v projektu batplag aka objekt mali a(ph), kot novorojeni otrok, spregovoril iz ritne luknje, skozi odvod rektalnega tesla plaga, ki bo skozi svojo artefaktno senzoricnost aboslutno 'spregovoril' v jeziku cyber-pornoart-transgender-punk iz-sralovine.

Aksiomatika. 
Aksiom I: Obstoj riti. Vsaka rit je.
Aksiom II: Strukturna skupna tocka, unikum vseh subjektov, njih temelj, je supak/ritna luknja/rektum itd.
Aksiom III: Vsaka rit je zase.
Aksiom IV: Vsaka rit zase prepozna(va) drugo rit, ki je zase.
Aksiom V:  Vsaka rit, ki je zase, se poveze z drugo ritjo, ki je zase, da bi lahko bila drug za drugega.
Postulat I: Biti gospodar riti drugega je sporazumno oz. prisilno 'urejeno' razmerje.
Hipoteza I: Prelom hierarhije cimplicira smrt minimalnega simbolnega razmerja gospodar-hlapec.
Pod-hipoteza hipoteze I: Brez simbolnega razmerja ni obstoja. 
 
Batplag artefakt.
Batplag je v svoji univerzalno-govoreci-angleski-razli?ici (buttplug) nekoliko ne/posreceno ime, ki (lahko) vzbudi rahlo ne-ugodje ali ne-lagodje, ker zveni prevec tehnicno, rahlo 'medicinsko', neosebno, nima posebnega imena, ki bi se priljubil uporabniku/ci (kot npr. dildo), temvec je 'izvrzen' kot preostanek necesa, kar po svojem atri-butt-u pripada zadnjici oz. zadnjicni odprtini, ki v nezavedni fantazmi nekega subjekta lahko vzbudi neskoncno privlacnost k "mracnini ni-cesa", samo-izbrisa, potopljenosti v neskoncno prabit kozmicne crne luknje, kot zelja po inverzni neskoncnosti bitja, ki skozi neskoncno temo uzre na drugi strani luc, ali pa v subjektu vzbudi neskoncen odpor, kot protest, ki ne zeli nic vedeti o svoji zadnjicni odprtini, ki jo striktno namensko in funkcionalno, skrajno utilitaristi?no uporablja, tako rekoc po svojem defaultu, kot organsko dolocen iz-mecek blata, preostanka organske predelave hrane, ki jo je potrebno skrajno hitro in brez-madezno izlociti iz telesnega sistema, in se simbolno cimprej preleviti v ne-analno virtualno entiteto simbolnega karakterja, ki z drekom in ritjo oz. anusom nima nikakrsnega opravka. Anus postane najve?ji 'drzavni sovraznik', kajti razbija koncept in pojem simbolne funkcije, mandata, ki ga subjekt prevzame nase in se mu pokori, torej anus kot organski preostanek ne-simbolne izvrzenosti v jasnino eksistencialne biti, ki je neznosna. Batplag je tu pripomocek, ki 'zapre' vrzel v univerzumu - je njegov fizicni reprezent, tako vrzeli, kot samega zaprtja. Je pravzaprav zgolj po tem, skrivni in pravzaprav najvecji 'prijatelj' oz. podpornik drzave, ki ne samo, da na skrajno ne-simbolen nacin, zapolnjuje manko Simbolnega, temvec ga na skrajno 'simbolen' nacin opominja in zarezuje v substanco biti, s permanentnim 'krpanjem' analne votline, ki je substratum vsakokratne substance bivanja. Subjekt, ki na Simbolnem ostaja cist in neomadezevan, prek crke zakona, kot cisti duh besede, kot cista ne-analna entiteta, se ravno prek batplaga 'pozunanji', izvrze kot taisti preostanek simbolnega, njegov izvrzek/izmecek, ki ga od zunaj-znotraj zapolnjuje, 'krpa' vrzel v simbolnem univerzumu (manku hipoteticne polnine biti, ki jo krpa na Simbolnem in prek Simbolnega), na skrajno organski nacin, kot creatio ex-anum, kot cista kozmogonija pra-pocela (vecno-oplajajoce-se) primordialne guzice.
 
Batplag kot objekt mali a(ph).
Batplag kot objekt mali a(ph) oz. objet petit a(ph), objekt (analne) zelje, simbolno nezapopadljivi objekt izvrzene zelje, ki se ne (o)ve,  je ne-vedenje o riti/ritni luknji, izvrzku "smrdljivega in necistega", je element, ki parazitira na simbolnem kot nezavedni objekt prikrite analnosti lastne subjektivnosti, ki pa v svoji drugi/drugacni skrajnosti, skrajno natancno, sistematsko in kontrolirano izvaja 'ciscenje' oz. kontrolo nad svojim vecno grozecim analnim stvorom/fantomom Analnega, ki postaja in se formira kot paralelni stvor ciste Simbolne strukture, utelesene v pojmih reda, zakona ter sistemske kontrole nad subjektom kot 'organsko tvarino', ki se jo bo poslej vecno seciralo, 'cistilo' in obikovalo v cisti-simbolno-analni idejni logo-tip domnevno ne-analnega, ne-organskega abstrahiranega sebstva. Batplag je univerzalni simbol vsevecnega sebstva Analnosti, ki je obenem Simbolno kot taksno, v svoji najcistejši obliki, njen vzvod in izvrzek oz. ne-mrtvi substancialni element zelje kot taksne, zelje, ki p-ostaja analna v svoji drugobiti nekro-Simbolnega.
Beli Aphroid kot privilegiran objekt, kot objekt mali a(ph) je ravno tako, nic drugega kot 'batplag', ki ga KID KIBLA (Maribor), podeljuje za dosezke v sodobni
umetnosti, mrtvi kipec/emblem cistega izvrzka in ostruzka neke umetnice (Aphre Tesla), ki v svoji substancialni srzi reprezentira nic-Analnega & simbolno-Mrtvega - reprezentira živo Nicesnost prazno-Mrtvega, ki se podel(j)uje kot partikularno banalen artefakt-ekskretum, a vendarle kot univerzalno relevanten artefakt-uma, v njegovi simbolni dolocljivosti ciste univerzalne identitete najcistejsega sebstva, ki ni nic drugega kot prazen sekret-um. Zivi umetnik mora postati mrtvec, da bi ozivel in se preporodil v vsakokratni 'ritni luknji' univerzalnega, v po-delitvi nekega artefakta/belega aphroida, malega objekta a(ph), ki poslej postane para-graf simbolne zelje bodoce umetnice/umetnika/sekretnika. Nic postane nekaj, in ta "nekaj" se vmesti v simbolnem, ki je analno v svoji prvo-drugoritnosti sebstva.