back to garage-project

 

_____________________________________ garageTV (no-title-project)

 

 

 

 

 

 

index

 

 

 

works

 

 

 

 

contact

 

idea written in slovenian in 2006 alias on-line since 24-2-2008:

 

_ X - vizija.
24urni program kot povezava tako imenovanih »televizijskih galerij«, ki so omejene z uro (1h) prenasanja oziroma se ponavljajo ob vedno istih urah, ki jih zainteresirana publika lahko najde in jim sledi.
televizijska platforma predstavlja odlicne nastavke za prebujanje umetnisko-kulturne zavesti mesta in regije ter vzpodbuja kvalitetno povezavo znotraj le-te.
ideja stoji na enostavni in efektni ter eksperimentalni produkciji, ki se odziva na dogajanje v realnosti. dejansko visoko estetska in kvalitetna umetnisko-izobrazevalna gverila (glede na trenutno stanje v a-v-medijih nujna) oziroma ekipa, ki se siri in deluje odprto.
urejen sistem avtorskih honorarjev tako za ustvarjalce programa kot za tiste katerih dela se vrtijo in tako dejansko postanejo avtorji programa.

 

_ X - programska zasnova:
00.0 – 01.0 _ glasbeni-zvocni koncert
01.0 – 02.0 _ glasbeni-zvocni koncert
02.0 – 03.0 _ info.dogajanje (lastna produkcija)
03.0 – 04.0 _ nocna zvocno-slikovna akcija
04.0 – 05.0 _ reklame in napovedi dogodkov (flash.variante podlozene z avtorsko glasbo)
05.0 - 06.0 _ reklame in napovedi dogodkov (flash.variante podlozene z avtorsko glasbo)
06.0 - 07.0 _ reklame in napovedi dogodkov (flash.variante podlozene z avtorsko glasbo)
07.0 - 08.0 _ eksperimentalna produkcija za »dobro jutro«
08.0 - 09.0 _ info.dogajanje
09.0 - 10.0 _ jutranja zvocna-slikovna akcija
10.0 - 11.0 _ video galerija
11.0 - 12.0 _ studentski razpis
12.0 - 13.0 _ animacijska galerija
13.0 - 14.0 _ info.dogajanje
14.0 - 15.0 _ razpis za uveljavljene in neuveljavljene avtorje
15.0 - 16.0 _ video galerija
16.0 - 17.0 _ popoldanska zvocno-slikovna akcija
17.0 - 18.0 _ kuratorska razstava
18.0 - 19.0 _ animacijska galerija
19.0 - 20.0 _ info.dogajanje
20.0 - 21.0 _ intervju.doc
21.0 - 22.0 _ intervju.doc
22.0 - 23.0 _ vecerni film-i (igrani ali dokumentarni oziroma eksperimentalna produkcija)
23.0 - 24.0 _ vecerni film-i (igrani ali dokumentarni oziroma eksperimentalna produkcija)

* programi se ponavljajo oziroma imamo dve shemi(pon-sre-pet-ned in tor-cet-sob) znotraj katerih se menjajo ure dolocenih sklopov-galerij.
* nekatere oddaje (info.dogajanje) pa so od vsega zacetka konstantne in jasne glede na ure predvajanja.
* ob casu festivalov (za zacetek lokalnih) se program predvajanja spremeni oziroma vsebina se prilagodi temi, mediju, tehniki festivala

_ glasba,.zvok:
.koncerti in DJ(VJ)-seti oziroma audio-video performansi v zivo(prostori televizije) ali posnetki (v povezavi s festivali in organizatorji, ki delujejo v mestu in okolici)

_ informacije.izobrazevanje:
.informacije o kulturno-umetniskem dogajanju v regiji (ozji in sirsi) v obliki enostavnih »flash-variant«
.dokumentarni program, ki temelji na predstavljanju umetnikov, pomembnih del, dogodkov
.platforma okroglih miz in pogovorov z domacimi ter tujimi avtorji, organizatorji

_ predvidena kvantitativna razmerja med posameznimi vsebinskimi sklopi
.video, animirani, kratki-eksperimentalni in dokumentarnih filmov ter studentska produkcija 11h na dan.
.glasba, zvok kot samostojno 2h na dan oziroma kot del zvocno–slikovnih akcij (lastna produkcija) 3h na dan
.informiranje, izobrazevanje 8h na dan

_ predviden maksimalni obseg oglasevalskih vsebin
.3h na dan. predvsem kot oglasevanje in reklamiranje, informiranje (napovedi) o dogodkih, razstavah v realnih
prostorih, gledaliskih in kino predstavah, koncertih in performansih ter festivalih v realnem okolju.

_ predviden obseg lastne produkcije in produkcije slovenskih avdiovizualnih del
.9h na dan oziroma zvocno-slikovne akcije, info-dogajanje, intervju-doc.

_ predviden del slovenskih audio-vizualnih del in produkcija slovenskih audio-vizualnih del
.6h na dan. odvisno od kuratorskih razstav in razpisov ter kolicine slovenskih oziroma evropskih del.

_ delez evropskih in svetovnih audio-vizualnih del
.6h na dan. odvisno od kuratorskih razstav in razpisov ter kolicine slovenskih oziroma evropskih del.

– zvrsti programskih vsebin oziroma njihovo razvrstitev v posamezne sklope(televizijske galerije) .video, animirani, kratki-eksperimentalni in dokumentarni ter studentska produkcija kot sklop v povezavi z:
.mariborskimi festivali in dogajanje ( MFRU . IZZVEN . dokMA . Magdalena . Lent . Bobnanje je zdravo . itd...)
.ljubljanski festivali ( ANIMATEKA . Druga godba . BREAK . itd... )
.celjski Likovni salon in njihova video dejavnost
.slovenj graska Likovna galerija
.ljubljanska Moderna galerija
.obalne galerije
.izolski KINO-OTOK in drugi filmski festivali
.UGM-ova video zbirka
.povabljeni institucionalni (tuji in domaci) programi v obliki mesecnih tv-razstav
.studentski razpis za animirane, kratke eksperimentalne filme in video ter prikazovanje kot tv-razstave
.razpisi za uveljavljene avtorje(domace in tuje) in prikazovanje kot tv-razstave
.razpisi za neuveljavljene avtorje(domace in tuje) in prikazovanje kot tv-razstave

.itd...itd...itd..........open..........................